Steffest Digitale Pulptuur

Turning - buıuɹnʇ

haahaa - deze had ik nog niet gezien.
Het hangt een beetje van je browser af (werkt niet op IE bij mij, wel op firefox en safari) Maar echt lollig :-)

Wat ik bedoel? Ditte!


ǝʇʇıp 1ǝopǝq ʞı ʇɐʍ

(-: bı11o1 ʇɥɔǝ ɹɐɐɯ (ıɹɐɟɐs uǝ xoɟǝɹıɟ do 1ǝʍ 'ظıɯ ظıq ǝı do ʇǝıu ʇʞɹǝʍ) ɟɐ ɹǝsʍoɹq ǝظ uɐʌ ǝظʇǝǝq uǝǝ ʇbuɐɥ ʇǝɥ
.uǝızǝb ʇǝıu bou ʞı pɐɥ ǝzǝp - ɐɐɥɐɐɥʍ Geef je reactie (0)